Skip to main content
Jobb

CV og søknad

I mange tilfeller er CV-en og søknaden din første sjanse til å gi arbeidsgiveren et inntrykk av deg. Hensikten med disse dokumentene er å overbevise arbeidsgiveren om at du er en aktuell kandidat slik at du blir innkalt til intervju. Her skal du og kompetansen din skinne!

Elektroniske portaler

Gå til

Din egen CV

Gå til

Søknad

Gå til

Elektroniske portaler

I dag bruker de fleste arbeidsgivere elektroniske rekrutteringsportaler. Det er viktig at du fyller de ut på en slik måte at arbeidsgiveren raskt ser den relevante kompetansen din. Noen tips til utfyllingen:

 • Sett av god tid. Utfyllingen kan være tidkrevende, men når du har benyttet deg av en portal og lagrer en profil, er den tilgjengelig neste gang. 
 • Fyll ut alle feltene i CV-en. Ikke last opp din egen istedenfor, med mindre det står i stillingsannonsen at det er greit. Når du har registrert god informasjon om deg selv i din egen profil og CV, har arbeidsgivere muligheten til å få akkurat deg opp som «relevant» hvis de søker på kompetanse du har. 
 • Bruk fritekstfeltene til å gå mer i detalj på hva du lært, fått erfaring med og innsikt i, slik at arbeidsgiveren forstår bredden i kompetansen din.
 • Ha vitnemål og attester ferdig skannet slik at de er klare til opplasting. På vitnemalsportalen.no kan du gratis hente ut digitale vitnemål fra høyere utdanning.  
 • Skriv søknadsteksten på forhånd slik at du kan lime den rett inn. For at arbeidsgiver skal se at du er motivert og interessert i akkurat den jobben, er det viktig å tilpasse søknaden til stillingen du søker på. 
 • Sjekk teksten for skrivefeil og se gjennom i visningsmodus før du sender.

Din egen CV

Noen arbeidsgivere ønsker at du sender CV og søknad per e-post. Da må du lage din egen CV. Du kan finne en CV-mal på nettet eller lage en selv. Det finnes ingen fasit på hvordan en CV skal se ut, men her er noen tips til hva den bør inneholde:

Oppsett

CV-en din gir en oversikt over hva du har gjort til nå, og skal være oversiktlig og lettlest. I løpet av noen få sekunder skal arbeidsgiveren få et inntrykk av hvem du er og hva du har gjort. Samtidig skal CV-en være utfyllende nok til at en interessert leser kan gå dypere inn i ting. Bruk tydelige overskrifter i fet skrift og ha undertekst som skildrer innholdet i utdanningene og erfaringen din med korte stikkordssetninger.

Pass på at du bruker samme datoformatet gjennom heile CV-en, for eksempel mm.åå–mm.åå. Om du skal føre opp en jobb du fremdeles har eller en utdanning du er i ferd med å ta, skriver du «d.d.». Innholdet fører du opp i omvend kronologisk rekkefølge innen hvert felt, slik at den nyeste utdanningen eller jobben står øverst. Se til at skrifttypen er lettlest og at fonten er stor nok. En CV bør vanligvis ikke være mer enn en eller to sider lang.

Utdanning

Bruk navnet på graden/utdanningen din som overskrift på utdanningene. Navnet på institusjonen der du tok utdanninga, setter du inn etter graden eller i kolonnen ved siden av. Dersom du ikke har fullført en grad, skriver du navnet på emnet eller lager en oppsummerende tittel ved å skrive «Emne innen…». Skriv hva du har lært noe om, fått innsikt i og erfaring med å gjøre gjennom arbeidet med graden. Om du har kartlagt utdanningen i større detalj, kan du ta med noen utdrag fra disse formuleringene. Ha mellom to og fem tekstlinjer under hvert punkt. Tenk også på at du bør velge å ta med de delene som er mest relevante for jobben du søker på.

Arbeidserfaring

På samme måten som med utdanning bør overskriftene på arbeidserfaringen være tittelen eller rollen du hadde. Dette er fordi rollen eller tittelen ofte sier mer om hva du har erfaring med enn hvem som var arbeidsgiveren. Under tittelen skriver du en skildring av hva jobben gikk ut på. Hva var arbeidsoppgavene dine? Hva var du ansvarlig for eller fikk til? Framhev det du har mest erfaring med, det du er mest stolt av, og det som er mest relevant for jobben du søker på.

Dersom du har erfaring fra mange jobber, kan du slå de sammen til et samlepunkt, som «Diverse salgsjobber» eller «Diverse sommer- og deltidsjobber». I slike samlepunkter lister du opp jobbene utan å skildre innholdet noe mer. Dersom du har skiftet karriere og ønsker å fremheve noen få jobber, kan du dele inn denne seksjonen i «Relevant arbeidserfaring» og «Annen arbeidserfaring».

Annen erfaring

Det kan også være viktig å vise til erfaring fra annet enn lønnet arbeid. Om du vil søke på en stilling hos en byggevarehandel, kan egen erfaring som hobbysnekker telle positivt. På samme måten kan en styrelederrolle i et borettslag være nyttig for en administrativ stilling. Skriv opp slik erfaring som egne punkt på CV-en, og skildre oppgavene dine på samme måten som du gjør under arbeidserfaring.

Skifter du karriere og regner erfaringen din fra ulønnet arbeid som mer relevant enn erfaringen fra lønnet arbeid, kan det være lurt å dele inn CV-en slik at du starter med relevant erfaring (uavhengig av om den er lønnet eller ulønnet) og går videre til annen erfaring (som er mindre relevant for stillingen det er snakk om). 

Språk

Før opp språkkunnskapene dine på CV-en. Skill mellom muntlig og skriftlig kompetanse. Du kan for eksempel skrive grunnleggende, godt eller svært godt. Flytende blir ofte brukt dersom du har bodd et land hvor de snakker språket. Noen offentlige og internasjonale organisasjoner bruker det felles europeiske rammeverket for språk (CERF), som benytter en skallene fra A1 til C2. I noen tilfeller kan det være relevant å finne ut hvilke nivå du ligger på etter denne skalaen. Du kan vurdere nivået ditt på nettsidene til Europass.

IT-kompetanse/digital kompetanse

Dersom stillingen krever at du kan bruke noen konkrete IT-verktøy eller program, er det viktig å få med hva du kan på dette området. Det kan være programmeringsverktøy, bilde- og tekstredigeringsprogrammer, sosiale medier, dokumenthåndteringsystem eller lignende.

Kurs

Har du gått på kurs som kan være relevant for jobben? Før opp slike kurs med lengde på kurset, måned og årstall, eventuelle sertifiseringer og navnet på kursleverandøren.

Sertifikat

Dersom jobben innebærer å kjøre bil eller andre kjøretøy, er det viktig å få med at du har de sertifikatene som trengs.

Referanser

Står det noe om antall referanser og hvilket nivå (medarbeider, leder) arbeidsgiver ønsker, er det greit å oppgi mellom to og fire referansepersoner. Velg noen som kan skildre de sterke sidene dine i en arbeidssituasjon, gjerne en leder. Du kan òg velge en kollega som du har samarbeidet med eller ledere i frivillige organisasjoner, dersom du har hatt en sentral rolle der. Unngå å velge familie og venner. Dersom du ikke har noen referanser, fordi dette for eksempel er din første jobb, kan du velge andre personer som du mener kan beskrive de sidene du har, som er relevant for stillingen – kanskje en lærer, eller andre? En kan også skrive «Referanser blir gitt opp på forespørsel».

For at referansen din skal kunne stille forberedt, er det viktig å si fra på forhånd om de kommer til å bli ringt. Da kan referansen din lettere trekke frem relevante egenskaper og sider du har.

Søknad

CV-en viser arbeidsgivere hvilken kompetanse du har, mens søknaden skal overbevise dem om at du kan gjøre den jobben du søker på. Skildre hvordan erfaringen din gjør deg rustet til å gjøre arbeidsoppgavene som den nye jobben innebærer. Da forstår arbeidsgiveren at du er en god kandidat. La også motivasjonen din for temaet, feltet eller arbeidsoppgavene få en sentral plass i søknaden.

Noen tips til søknadsteksten:

 • Bruk stillingsutlysingen aktivt når du skriver en søknad. Svar på hvordan du kan fylle arbeidsgiveren sine behov. Dersom det er uklart kva du skal gjøre, kan du ringe til kontaktpersonen som står oppført.
 • Knytt erfaringen din til de ulike arbeidsoppgavene eller rollene som utlysingen skildrer. Når du forklarer at du kan eller har gjort noe, forklar hvordan du kan dra nytte av dette i de ulike delene av jobben.
 • Få frem hva som gjør at du er motivert for stillingen, gjerne framtidsrettet om hva du vil bidra til. Renere luft? Mer solide hus? At flere forstår hvor bra bedriften sine produkter er? Slik motivasjon har også en verdi for arbeidsgiveren.
 • Velg ordene dine og stilen du skriver i, ut fra hvem du skriver til. Kanskje skal du ordlegge deg annerledes når du skriver til et lokalt busselskap enn til et departement.
 • Sørg for at søknaden ikke blir for lang (maks. en side).
 • Få noen til å lese gjennom slik at du kan unngå skrivefeil.

Husk at en karriererveileder kan bidra med tilbakemeldinger på innholdet før du sender søknaden til arbeidsgiveren. Kontakt en karriereveileder her.

Andre måter å søke jobb på

Mange arbeidsgivere bruker elektroniske søkeportaler, CV-er og søknader, men dette kan variere fra bransje til bransje. Noen steder foregår jobbsøkingen på mindre formelt vis. Noen arbeidsgivere bruker rekrutteringsselskap. Andre arrangerer hele dager med tester og oppgaver. Undersøk hva som er vanlig praksis der du ønsker å jobbe. Da vet du best hvordan du skal gå frem for å få jobb der du ønsker.